Πηγές υδροληψίας

Πηγές υδροληψίας

Δείτε σε ιστορικές φωτογραφίες και εντυπωσιακές αεροφωτογραφίες τις πηγές υδροληψίας της Αττικής.

Πηγές Υδροληψίας

 

Ταμιευτήρας και Φράγμα Μαραθώνα

Κατασκευή 1926 - 1929

Εγκαίνια φράγματος Μαραθώνα

Σήραγγα Μπογιατίου

Ταμιευτήρας Μαραθώνα

Μέγιστη χωρητικότητα: 41 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού

Ταμιευτήρας Υλίκης

Μέγιστη χωρητικότητα: 600 εκατ. κ.μ. νερού

Ταμιευτήρας Μόρνου

Μέγιστη χωρητικότητα: 780 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού

Φράγμα Μόρνου

Υδραγωγείο Μόρνου

Θυροφράγματα

Ταμιευτήρας Ευήνου

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

v