Μετρητής Ιδανικού Σωματικού Βάρους

Ανακαλύψτε το ιδανικό βάρος σας βάσει του ύψους σας

Βρείτε πόσο πρέπει να δείχνει η ζυγαριά για να είστε "στα κιλά σας".

Υπολογίστε το ιδανικό βάρος σας, εισάγοντας το φύλο και το ύψος σας. Το εύρος στο οποίο πρέπει να κυμαίνεστε, είναι συν-πλην 10% από το αποτέλεσμα που θα προκύψει.

v