Μετρητής Δείκτη Μάζας Σώματος

Υπολογίστε τον ΔΜΣ σας

Ο ΔΜΣ αποτελεί τον πιο διαδεδομένο τρόπο μέτρησης της παχυσαρκίας και ισχύει για ενήλικους, άντρες και γυναίκες. Bασίζεται στο ύψος και το βάρος, και προκύπτει από τη διαίρεση του βάρους με το τετράγωνο του ύψους.

Για να υπολογίσετε τον Δείκτη Μάζας Σώματός σας, συμπληρώστε το σωματικό βάρος σας (σε κιλά) και το ύψος σας (σε εκατοστά).

v