Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης

H EΥΔΑΠ, ο μεγαλύτερος φορέας στην Ελλάδα που διαχειρίζεται την ύδρευση και την αποχέτευση της μείζονος περιοχής της Αττικής, θεωρεί υποχρέωσή της, ως κοινωνικά υπεύθυνη εταιρία, να διαδραματίζει ένα ρόλο διαμορφωτή περιβαλλοντικής συνείδησης, ευαισθητοποίησης και υπευθυνότητας της νέας γενιάς σε ό,τι αφορά την αειφορική διαχείριση και χρήση του νερού καθώς και του υδάτινου περιβάλλοντος γενικότερα.

Για το λόγο αυτό, εδώ και δεκαπέντε χρόνια η ΕΥΔΑΠ πραγματοποιεί με ιδιαίτερη επιτυχία ένα πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών της πρωτοβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης.

Φορέας και χώρος υλοποίησης του προγράμματος

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται σε επίπεδο σχεδιασμού, οργάνωσης, συντονισμού και διεξαγωγής από το Προσωπικό της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας. Από την έναρξη έως τη λήξη του σχολικού έτους και τρεις μέρες ανά εβδομάδα, οι εκπαιδευτές υποδέχονται στις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού της ΕΥΔΑΠ στο Γαλάτσι περίπου 150 μαθητές ημερησίως. Το πρόγραμμα λαμβάνει χώρα στην πρόσφατα ανακαινισμένη Αίθουσα Συνεδριάσεων της ΕΥΔΑΠ, η οποία είναι εξοπλισμένη με σύγχρονο εξοπλισμό οπτικοακουστικής αναπαραγωγής και προσφέρει ένα φιλόξενο περιβάλλον για την υποδοχή των μικρών επισκεπτών.

Πού απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγκριμένα σε παιδιά των τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου καθώς σε αυτή την περίοδο της εκπαιδευτικής τους διαδρομής τα παιδιά διδάσκονται βασικές έννοιες για τον κύκλο του νερού, τη διαχείρισή του, τον καθαρισμό του, τον βιολογικό καθαρισμό των λυμάτων κ.α. Και δεν θα μπορούσε να υπάρχει καταλληλότερος «δάσκαλος» από την ΕΥΔΑΠ προκειμένου να μεταφέρει με τον πιο έγκυρο και σωστό τρόπο τις σχετικές πληροφορίες, οι οποίες άλλωστε συνθέτουν και την καθημερινότητα των βασικών της λειτουργιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα αυτό, με κάποιες μικρές αλλά απαιτούμενες αναπροσαρμογές, απευθύνεται εξίσου αποτελεσματικά και σε μεγαλύτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες και είναι πολλές οι φορές που το παρακολουθούν και μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως και εξωεκπαιδευτικοί φορείς, όπως σύλλογοι, ενώσεις, σωματεία κ.α.

Δομή και επιμέρους στόχοι του προγράμματος

Το πρόγραμμα αυτό έχει ως βασικό στόχο την ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση ως απόρροια της γνώσης και της συνειδητοποίησης. Πάνω στον άξονα αυτού του βασικού στόχου δομείται σε ό,τι αφορά το περιεχόμενό του το πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αρθρώνεται στις παρακάτω θεματικές ενότητες που συστοιχίζονται σε συγκεκριμένους στόχους:

Εντρύφηση στην άρρηκτη και διαχρονική σχέση ζωής του ανθρώπου με το νερό.

Γνώση του φυσικού κύκλου του νερού με στόχο την προβολή της ανάγκης διαφύλαξης της αδιατάρακτης συνέχισής του, ως βασικής προϋπόθεσης της διαφύλαξης του κύκλου της ζωής στον πλανήτη.

Ιστορική αναδρομή στην ύδρευση της πόλης των Αθηνών από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα- παρουσίαση της διαδικασίας καθαρισμού του ανεπεξέργαστου νερού των ταμιευτήρων και της μεταποίησης του σε πόσιμο - δίκτυο διανομής του πόσιμου νερού στους καταναλωτές.

Η θεματική αυτή περιλαμβάνει όλη την πορεία ανάπτυξης του υδροδοτικού συστήματος της πόλης, από τα πηγάδια και τις κρήνες της αρχαίας Αθήνας μέχρι τα φράγματα, τα υδραγωγεία, τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και το δίκτυο των αγωγών διανομής του νερού σήμερα.

Στόχος είναι να αντιληφθούν οι ακροατές την αξία του νερού μέσα από την καταγραφή της διαχρονικής και επίπονης προσπάθειας του Ανθρώπου να βρει, να συλλέξει, να συγκεντρώσει, να διοχετεύσει, να καθαρίσει και να διανείμει επαρκές και καθαρό νερό όχι μόνο για το σήμερα αλλά και για το αύριο. Επίσης οι ακροατές κατανοούν ότι το νερό δεν έχει αξία μόνο ως φυσικός πόρος αλλά είναι και ένα προϊόν που απαιτεί ένα υψηλό κόστος-για την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των επιμέρους υποδομών του υδροδοτικού συστήματος- προκειμένου να φτάσει από την πηγή στη βρύση μας καθαρό, πόσιμο και υγιεινό.

Ιστορική αναδρομή στην αποχέτευση της πόλης των Αθηνών από την αρχαιότητα έως σήμερα - λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης, των κέντρων επεξεργασίας λυμάτων και διαχείριση των παραγώγων τους. Η θεματική αυτή περιλαμβάνει την πορεία εξέλιξης της αποχέτευσης της πόλης από τα ρέματα και τους ανοιχτούς αποδέκτες έως τους βόθρους, την ανεξέλεγκτη διάθεση των λυμάτων στη θάλασσα του Σαρωνικού και τη σωτήρια λειτουργία των κέντρων επεξεργασίας λυμάτων την τελευταία δεκαπενταετία.

Στόχος είναι να γίνει κατανοητό πόσο απειλείτο η δημόσια υγεία και υποβαθμιζόταν το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής, όταν δεν υπήρχε ολοκληρωμένο αποχετευτικό σύστημα και πόσο καλύτερη ποιότητα ζωής αλλά και σωτήρια φροντίδα για το περιβάλλον επέφερε αυτή η μακροχρόνια και επίπονη διαδικασία ανάπτυξης ολοκληρωμένου συστήματος αποχέτευσης.

Παραγωγή και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ (παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας στο υδραγωγείο του Μόρνου, παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιοαέριο στην Ψυττάλεια). Στόχος είναι να προβληθεί η σημασία της εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος και να εμφυσηθεί το όραμα της αειφόρου ανάπτυξης.

Το πρόβλημα της ανεπάρκειας των υδατικών πόρων στην χώρα μας και στον υπόλοιπο κόσμο - Αρχές ορθολογικής χρήσης του νερού στην καθημερινή ζωή.

Εποπτικά μέσα παρουσίασης του προγράμματος

Βασικός κορμός του προγράμματος είναι η παρουσίαση σε μορφή power point αλληλουχίας εικόνων που καλύπτουν θεματικά όλο την περιγραφείσα δομή με την ταυτόχρονη αφηγηματική και επεξηγηματική ανάπτυξη που γίνεται από τον παρουσιαστή του προγράμματος. Ακολουθεί η προβολή 15 λεπτης ταινίας με πρωταγωνιστή τον Σταγονούλη σε τρισδιάστατη μορφή, ο οποίος, με εξαιρετικά απλή και κατανοητή γλώσσα, με ευχάριστες εικόνες και παραστατικό τρόπο παρουσιάζει όλο τον κύκλο διαχείρισης του νερού από την ΕΥΔΑΠ, μεταφέροντας ταυτοχρόνως και μηνύματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Στο τέλος του προγράμματος τα παιδιά λαμβάνουν αναμνηστικά δώρα από την ΕΥΔΑΠ για να κρατήσουν στο μυαλό τους ζωντανά τα ερεθίσματα που έλαβαν από την παρακολούθηση του προγράμματος.

Στόχοι του προγράμματος

Το πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ, ως μια μορφή εκπαιδευτικής διαδικασίας, επιδιώκει τη διασαφήνιση βασικών εννοιών σχετικά με το νερό και τη διαχείριση του, την αναγνώριση αξιών, την απόκτηση γνώσεων, την κατανόηση αναγκών και την καλλιέργεια ευαισθησιών που μπορούν να μετουσιωθούν σε πρωτοβουλία και δράση.

Στα πλαίσια της αρχής της περιβαλλοντικής αποτελεσματικότητας, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ορθολογική χρήση και στην αρχή της ανανεωσιμότητας των υδατικών πόρων, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την αντίληψη και την πρακτική περί διαχείρισης του αγαθού και μας ωθούν να επαναπροσδιορίσουμε με περιβαλλοντικούς όρους τις έννοιες «ποιότητα ζωής» «πολιτισμός», «αλληλεγγύη» «υπευθυνότητα».

Γνωρίζοντας τη μεγάλη διαδρομή που διαγράφει καθημερινά το νερό για να έρχεται και να ξαναέρχεται αέναα στη βρύση μας γίνεται αντιληπτή η μεγαλειώδης προσπάθεια του Ανθρώπου σε όλη την ανθρώπινη ιστορία για να το εξασφαλίσει και προβάλλει ακόμα πιο έντονη η ανάγκη για συνετή διαχείριση του κύκλου του νερού και για τη δημιουργία ενός νέου περιβαλλοντικού ήθους.

Αριθμοί

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται αδιαλείπτως εδώ και δεκαπέντε χρόνια και το έχουν παρακολουθήσει πάνω 200.000 μαθητές σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την ευρύτερη περιοχής της Αττικής.

Προοπτικές

Η ΕΥΔΑΠ, κινούμενη στους άξονες δράσης που ορίζουν οι αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και μένοντας σταθερά προσανατολισμένη στην ανάγκη εκπλήρωσης των στόχων που προαναφέρθηκαν και κύρια στη συμβολή της διαμόρφωσης μιας νέας περιβαλλοντικής ηθικής απέναντι στο νερό και στο υδάτινο περιβάλλον γενικότερα, ανανεώνει, εκσυγχρονίζει, εμπλουτίζει και αναμορφώνει σε περιεχόμενο, δομή και μέσα το πρόγραμμα όποτε οι συνθήκες ή τα νέα δεδομένα το απαιτούν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

v