Κριτήρια επιλογής κέντρου για IVF θεραπείες

Κριτήρια επιλογής κέντρου για IVF θεραπείες

Η δημιουργία οικογένειας ήταν ανέκαθεν μια έμφυτη ανάγκη του ανθρώπινου γένους, που εξυπηρετούσε πάντα καίριες ψυχολογικές, συναισθηματικές και πρακτικές ανάγκες. Οι θεραπείες υπογονιμότητας είναι πλέον μια πραγματικότητα στην καθημερινή πρακτική, λόγω του τρόπου δόμησης της σύγχρονης κοινωνίας. Η πολυπλοκότητα των θεραπειών υπογονιμότητας είναι μεγάλη και το σύγχρονο ζευγάρι, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη φάση της ζωής του, καλείται να αναγνωρίσει και να επιλέξει επιστήμονες που θα το οδηγήσουν με περισσή φροντίδα να βιώσουν τη μητρότητα και την πατρότητα.

Η επιλογή του κατάλληλου κέντρου εξωσωματικής γονιμοποίησης αποτελεί κομβικό σημείο στη διαδικασία της θεραπείας της υπογονιμότητας. Ο γυναικολόγος αναπαραγωγής που θα αναλάβει το ζευγάρι και θα το φέρει στο κέντρο εξωσωματικής πρέπει να κερδίσει την απόλυτη εμπιστοσύνη του προκειμένου να διαχειριστεί το γενετικό τους υλικό.

Τα κριτήρια

 Τα σημαντικότερο κριτήριο για την επιλογή κέντρου εξωσωματικής από το ζευγάρι είναι η επίτευξη υψηλών ποσοστών επιτυχίας του κέντρου, μέσα σ’ ένα χώρο όπου αφενός διασφαλίζεται η ακεραιότητα της υγείας της γυναίκας και αφετέρου αποκλείεται οποιοσδήποτε λάθος χειρισμός στα ωάρια και τα σπερματοζωάρια του ζευγαριού. Παρά ταύτα όμως, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη σύγκριση ποσοστών επιτυχίας, αφού τα ποσοστά είναι διαφορετικά για κάθε ηλικιακή ομάδα και κάθε μέθοδο. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει το ποσοστό πολύδυμων κυήσεων και τα διαφορετικά ποσοστά επιτυχίας, με νωπά ή κατεψυγμένα έμβρυα.

Η λειτουργία μέσα σε ένα μεγάλο μαιευτικό και γυναικολογικό νοσοκομείο, η οργάνωση σύμφωνα με τα πρότυπα αντίστοιχων μονάδων στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, καθώς και η πιστοποίηση ISO, αποτελούν σημαντικά κριτήρια που δυνητικά διασφαλίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και κάλυψη του ζευγαριού από ιατρούς όλων των ειδικοτήτων.

Ο αριθμός των κύκλων που έχει το κέντρο κάθε έτος είναι ενδεικτικός έμμεσος δείκτης της εμπειρίας που διαθέτει. Οι συγκρίσεις πρέπει να είναι λεπτομερείς και ακριβείς.

Η άρτια επιστημονική γνώση, η πολυετής πείρα και η εκπαίδευση των βιολόγων σε κέντρα του εξωτερικού πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, καθώς έχουν ως αποτέλεσμα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας με περιορισμό των αποτυχημένων προσπαθειών.

Η προσωποποιημένη παρακολούθηση από τον υπεύθυνο εξειδικευμένο γυναικολόγο αναπαραγωγής, η διαφάνεια σε όλες τις διεργασίες και η διαρκής ενημέρωση του ζευγαριού σε σχέση με την εξέλιξη της θεραπείας και τις προοπτικές δείχνει τον σεβασμό προς το ζευγάρι κατά τη διάρκεια της πολύ ευαίσθητης φάσης της θεραπείας υπογονιμότητας.

Το κόστος κάθε θεραπείας είναι διαφορετικό, καθώς και η τιμή της ίδιας θεραπείας σε διαφορετικά κέντρα εξωσωματικής, και αποτελεί σημαντικό παράγοντα, αφού μπορεί να εξασφαλίσει ακόμη και περισσότερες προσπάθειες σε περίπτωση αποτυχίας, κάτι που πρέπει να έχουν κατά νου τα ζευγάρια, αφού κανένα κέντρο στον κόσμο δεν έχει ποσοστό επιτυχίας 100%. Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι μια ακριβή θεραπεία, καθώς αποτελεί διαδικασία υψηλής τεχνολογίας που απαιτεί τη συνεργασία πολλών ειδικών και ακριβού εξοπλισμού.

 Τέλος, η άνεση στους χώρους και τις υποδομές που έχει ένα κέντρο και η γενικότερη εικόνα που δίνει, είναι ουσιαστικοί παράγοντες σε πολλές περιπτώσεις. Η τήρηση των κανόνων υγιεινής και η φιλική συμπεριφορά του προσωπικού, σε συνδυασμό με την ακρίβεια και τη σωστή αντιμετώπιση κάθε προβλήματος ή απορίας που έχει το ζευγάρι, είναι ενδεικτικά της επαγγελματικότητας του κέντρου.

Γράφουν οι: Δρ Γεώργιος Ιωαννίδης MD Diplomat, DFFP, BSCCP, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Αναπαραγωγής, Ιωάννης Χριστόπουλος Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Ιωάννης Σκλαβούνος Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Επιστημονικοί συνεργάτες Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (IVF) ΜΗΤΕΡΑ.

v