Αρχίζουν σήμερα οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης

Αρχίζουν σήμερα οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης

Σήμερα αναμένεται να ανοίξουν οι ηλεκτρονικές πύλες του Τaxis για την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης, αλλά η πρώτη δόση δεν πρόκειται να καταβληθεί πριν τον Ιανουάριο, εφόσον οι αιτήσεις υποβληθούν έως το τέλος του έτους. Τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος είναι αυστηρότερα από πέρυσι, περιορίζοντας τους δικαιούχους, ενώ χαμηλότερα είναι τόσο τα λίτρα επιδότησης ανάλογα με τη γεωγραφική ζώνη και τα τετραγωνικά της κατοικίας, όσο και το ύψος του επιδόματος ανά λίτρο -στα 25 λεπτά από 30.

 

Όσοι υποβάλλουν αίτηση από τον Γενάρη, μπορεί να φτάσει καλοκαίρι για να πάρουν την επιδότηση.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Οι δικαιούχοι, με το ξεκλείδωμα της ηλεκτρονικής εφαρμογής, θα πρέπει να μπαίνουν στο TAXISnet και να υποβάλλουν αίτηση στην οποία θα αναγράφονται:

-ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος - υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,

-το ονοματεπώνυμό του,

-ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του,

-ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό και το ονοματεπώνυμο του πρώτου δικαιούχου,

-ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας,

-η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,

-αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος κ.ά. Μπορείτε να μάθετε αναλυτικά τι περιλαμβάνει η αίτηση εδώ.

Τι να προσέξετε πριν κάνετε την αίτηση

Τα πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στο TAXISnet, για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική αίτηση δηλώνουν τον Α.Φ.Μ. και έναν αριθμό ειδοποίησης εκκαθαριστικού σημειώματος μίας εκ των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού λογαριασμού τραπέζης (ΙΒΑΝ) από δύο διαφορετικούς δικαιούχους επιδόματος. Επίσης δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερους από δύο δικαιούχους κατά την ίδια χρονική στιγμή.

Πότε καταβάλλεται το επίδομα θέρμανσης;

Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση, για όσες αιτήσεις υποβληθούν έως το τέλος του έτους, το επίδομα θα χορηγηθεί έως τις 2 Φεβρουαρίου 2016 ενώ για αιτήσεις που υποβάλλονται κατά το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 30 Μαΐου 2016 το ποσό επιδόματος θέρμανσης που δικαιούνται οι αιτούντες βάσει των πραγματοποιηθεισών αγορών πετρελαίου θέρμανσης καταβάλλεται έως 30 Ιουνίου 2016.

Ποιοι το δικαιούνται;

Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν:

α) Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 12.000 ευρώ για άγαμο και 20.000 για έγγαμο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

β) Ακίνητη περιουσία της οποίας η αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ για τους άγαμους και το ποσό των 200.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Μάθετε αναλυτικά τι ισχύει ανάλογα με τον νομό που μένετε.

Πηγή: euro2day.gr

v