Ιατρικός Σύλλογος: πολίτες ζητούν ιατρικές γνωματεύσεις για να μη φοράνε μάσκα!

Ιατρικός Σύλλογος: πολίτες ζητούν ιατρικές γνωματεύσεις για να μη φοράνε μάσκα

Ο Ιατρικός Σύλλογος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, με επείγουσα ανακοίνωση που εξέδωσε, ενημερώνοντας τα μέλη του, σχετικά με το θέμα της έκδοσης ιατρικών πιστοποιητικών για τη χρήση της μάσκας.

Συγκεκριμένα, επειδή πολλοί πολίτες φαίνεται να προστρέχουν σε ιατρούς προκειμένου να λάβουν γνωματεύσεις - πιστοποιητικά με σκοπό την απαλλαγή τους από τη χρήση μάσκας (ένα μέτρο υψίστης σημασίας για τη δημόσια Υγεία), ο ΙΣΑ ενημερώνει τα μέλη του πως:

«Τα νοσήματα βάσει των οποίων ένας ασθενής δικαιούται για αμιγώς επιτακτικούς ιατρικούς λόγους να απαλλαχθεί από τη χρήση μάσκας, είναι συγκεκριμένα (υπάρχουν αναρτημένες σχετικές οδηγίες στις ιστοσελίδες της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και του Υπουργείου Παιδείας, όσον αφορά στα παιδιά)", επισημαίνει το προεδρείο του Συλλόγου και τονίζει:

"Είμαστε βέβαιοι ότι ως ιατρικό σώμα θα επιδείξετε τη δέουσα προσοχή, σύνεση, αλλά και φειδώ, τιμώντας το ιατρικό λειτούργημα.

Οφείλετε να χορηγήσετε τέτοια βεβαίωση μόνο εφόσον η σχετική επιστημονική κρίση ανήκει στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας σας, όπως ο νόμος/κώδικας ιατρικής δεοντολογίας (αρθ. 5 του ν. 3418/2005) επιτάσσει, και υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι η κρίση αυτή στηρίζεται σε σαφή και αδιαμφισβήτητα επιστημονικά/ιατρικά δεδομένα.

Υπενθυμίζεται ότι στο άρθρο 4 της  υπ.  αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48967/2020  [ΦΕΚ Β 3162/31.7.2020] Κοινής Υπουργικής Απόφασης ορίζεται  ότι από την υποχρέωση της χρήσης μάσκας εξαιρούνται:

Τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και
Τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών (3) ετών.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

v