«Είναι ώρα να προσθέσουμε τη διδασκαλία της ΚΑΡΠΑ και στα ελληνικά σχολεία!»»

«Είναι ώρα να προσθέσουμε τη διδασκαλία της ΚΑΡΠΑ και στα ελληνικά σχολεία!»»

Η Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) αναγνωρίζεται σήμερα ως βασική και πολύτιμη δεξιότητα ζωής. H αξία της διδασκαλίας της ΚΑΡΠΑ σε παιδιά σχολικής ηλικίας έχει καλά τεκμηριωθεί και πολλές χώρες την έχουν ήδη εφαρμόσει, με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Η Ελένη Πολύζου, (MD, MSc, Αναισθησιολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ ΓΝ Τρικάλων, Διευθύντρια Σεμιναρίων BLS/AED ERC, Διδακτορική ερευνήτρια, ΤΕΦΑΑ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), γράφει σχετικά με την εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ στα ελληνικά σχολεία: 

«Με την εκπαίδευση στην ΚΑΡΠΑ τα παιδιά αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες και την κουλτούρα ανταπόκρισης, ώστε σαν μελλοντικοί πολίτες να είναι ικανοί και πρόθυμοι να δράσουν άμεσα, αν ξαφνικά κάποιος καταρρεύσει μετά από καρδιακή ανακοπή, σώζοντας ζωές. Η εκπαίδευση των παιδιών σχολικής ηλικίας στην ΚΑΡΠΑ είναι μια αποτελεσματική και βιώσιμη μέθοδος για την αύξηση της συχνότητας εφαρμογής ΚΑΡΠΑ από παρευρισκόμενους. Είναι η ελπιδοφόρα προσέγγιση για να σωθούν 300.000 ζωές κάθε χρόνο, σ’ όλο τον κόσμο, μετά από εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή. Μία ζωή κάθε δύο λεπτά!

Παράλληλα ενισχύονται οι προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών, συνεισφέροντας στους ευρύτερους στόχους της σύγχρονης εκπαίδευσης. Τα παιδιά αποκτούν αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση μέσω των μαθημάτων ΚΑΡΠΑ, μαθαίνουν να βοηθούν τους άλλους, αναπτύσσουν το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης.

Ένα βασικό ερώτημα είναι πως θα εφαρμοσθεί η εκπαίδευση των μαθητών στην ΚΑΡΠΑ με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, σε όλα τα σχολεία.

Τα τελευταία χρόνια δίνεται έμφαση στο ρόλο των εκπαιδευτικών ως κατάλληλοι για να διδάξουν στα παιδιά και την ΚΑΡΠΑ. Η βασική ικανότητά τους είναι να διδάσκουν επαρκώς γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές, καθώς έχουν εξειδίκευση στις παιδαγωγικές μεθόδους. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παρέχουν επαρκώς εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ, μετά από κατάλληλη εκπαίδευση, καθοδήγηση και υποστήριξη. Θεωρούνται ιδανικοί πολλαπλασιαστές για τη διδασκαλία της ΚΑΡΠΑ στα σχολεία.

Προαπαιτούμενο για διδάξουν ΚΑΡΠΑ στους μαθητές είναι να έχουν εκπαιδευτεί οι ίδιοι στην ΚΑΡΠΑ. Η εκπαίδευση στην ΚΑΡΠΑ  και η διδασκαλίας της, στην ευρύτερη διδασκαλία “Πρώτων Βοηθειών”, είναι αναγκαίο να συμπεριληφθεί  στο πρόγραμμα των πανεπιστημιακών σπουδών των εκπαιδευτικών και στην εξέλιξη της καριέρας τους. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να διδάξουμε περισσότερους μαθητές.

Η εφαρμογή της εκπαίδευσης ΚΑΡΠΑ στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών είναι εφικτή, σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα παιδαγωγικούς σκοπούς και σκοπούς δημόσιας υγείας. Μόνο μικρές αλλαγές απαιτούνται, ώστε να ενσωματωθεί ένα μάθημα ΚΑΡΠΑ 2-3 ώρες το έτος. Τα προγράμματα διδασκαλίας ΚΑΡΠΑ, μπορεί να εφαρμοσθούν στο σχολείο, χωρίς να διαταραχθεί η λειτουργία του.

Για την βιώσιμη εκπαίδευση όλων των μαθητών στην ΚΑΡΠΑ, κατά τη διάρκεια των σχολικών χρόνων, είναι απαραίτητο να μη βασίζεται μόνο σε εθελοντικά μαθήματα.

Είναι απαραίτητη η υποχρεωτική σε εθνικό επίπεδο ένταξη της διδασκαλίας ΚΑΡΠΑ στο σχολικό πρόγραμμα, με ολοκληρωμένη νομοθεσία. Και αναγκαίο να υποστηριχθεί από μια αποτελεσματική στρατηγική εφαρμογής, διαμέσου μιας ευρείας διεπιστημονικής και διεπαγγελματικής συνεργασίας, με φορείς εκπαίδευσης (παιδαγωγικές μέθοδοι) και υγείας (ακριβή και επικαιροποιημένη γνώση), για την επιτυχή εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης ΚΑΡΠΑ, σε όλα τα σχολεία.

Είναι ώρα και στη χώρα μας, να:

  • Θεσμοθετηθεί η διδασκαλία ΚΑΡΠΑ ως υποχρεωτικό μέρος του σχολικού προγράμματος σπουδών.
  • Ενταχθεί η εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ  στο πρόγραμμα Πανεπιστημιακών σπουδών των εκπαιδευτικών.
  • Εφαρμοσθεί ένα εθνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στην ΚΑΡΠΑ.
  • Προκειμένου να διδάξουμε την ΚΑΡΠΑ στους μαθητές, προετοιμάζοντας τη νέα γενιά ενεργών πολιτών, έτοιμων να σώσουν ζωές.

 Τα παιδιά μας διδάσκονται στο σχολείο τόσα πολλά, για να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια για τη ζωή τους και για τη σωστή ανατροφή τους. Είναι ώρα να προσθέσουμε τη διδασκαλία της ΚΑΡΠΑ στο ελληνικό Σχολείο!».

Πηγή: iatronet.gr

v