Σημεία θηλασμού δημιουργούνται σε δημόσιους χώρους και υπηρεσίες!

Σημεία θηλασμού δημιουργούνται σε δημόσιους χώρους και υπηρεσίες!

Τη δημιουργία φιλικών προς τα βρέφη νοσοκομείων και σταθμών – χώρων θηλασμού, προβλέπει νομοσχέδιο – σκούπα που προωθεί το υπουργείο Υγείας. Οι θεσμοί αυτοί εφαρμόζονται ήδη σε χώρες του εξωτερικού και αποσκοπούν στην αύξηση των πιθανοτήτων των βρεφών να θηλάζουν αποκλειστικά για τους έξι πρώτους μήνες της ζωής τους, αλλά και να διατηρούν το θηλασμό για περισσότερους μήνες.

Με τη θεσμοθέτηση των χώρων αυτών, η Ελλάδα μπαίνει με σχετική καθυστέρηση ανάμεσα στις 152 χώρες που εφαρμόζουν το θεσμό.

Σημειώνεται ότι ως "Φιλικά προς τα Βρέφη Νοσοκομεία" έχουν ανακηρυχθεί από τη UNICEF ήδη δύο δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα: Το Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο - Μαιευτήριο "Έλενα Βενιζέλου" και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο "Αττικόν".

Έχουν, επίσης, ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αξιολόγησης και για το πρώτο Ιδιωτικό μαιευτήριο της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Iatronet, η σχετική διάταξη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας προβλέπει τα εξής:

Σταθμός

Δημιουργείται σταθμός - χώρος θηλασμού σε δημόσιες υπηρεσίες που εξυπηρετούν κοινό, σε φορείς παροχής υπηρεσιών Υγείας, σε αερολιμένες, σε λιμένες, σε σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, σε σταθμούς μέσων σταθερής τροχιάς, σε μουσεία, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε χώρους άθλησης, σε εμπορικά κέντρα καθώς και σε άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.

Οι εργαζόμενες θηλάζουσες μητέρες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μπορούν να αντλούν με έκθλιψη και να αποθηκεύουν το μητρικό γάλα κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας τους και εντός του χώρου που ορίζεται από το φορέα εργασίας τους και ο οποίος ονομάζεται σταθμός - χώρος θηλασμού στην εργασία.

Οι σταθμοί θηλασμού στην εργασία θα δημιουργηθούν με απόφαση του υπουργού Υγείας και έπειτα από εισήγηση του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής για το Μητρικό Θηλασμό.

Ανάπτυξη

Στα δημόσια νοσοκομεία, στα νοσηλευτικά ιδρύματα που λειτουργούν με τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) και σε ιδιωτικές κλινικές προωθείται η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας "Φιλικά προς τα Βρέφη Νοσοκομεία" (ΦΒΝ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προκειμένου να ενισχυθεί η προαγωγή του μητρικού θηλασμού.

Στα δημόσια νοσοκομεία, στα νοσηλευτικά ιδρύματα που λειτουργούν με τη μορφή ΝΠΙΔ και στις ιδιωτικές κλινικές που διαθέτουν μονάδα νεογνών, δημιουργείται τράπεζα γάλακτος.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας, οργανώνονται προγράμματα και δράσεις προαγωγής του μητρικού θηλασμού, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των γυναικών και φορέων με στόχο τη διασφάλιση της συνέχειας των υπηρεσιών και παρεμβάσεων και μετά την έξοδο από το μαιευτήριο.

Στο υπουργείο Υγείας, τέλος, συστήνεται "Μητρώο Επιμορφωτών για την Προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού".

Πηγή: Iatronet.gr

v