Πρώτες βοήθειες, επιχειρηματικότητα και σεξουαλική αγωγή από Σεπτέμβρη στα δημοτικά

Πρώτες βοήθειες, επιχειρηματικότητα και σεξουαλική αγωγή από Σεπτέμβρη στα δημοτικά

Από τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, εντάσσονται στην καθημερινότητα των παιδιών, από το νηπιαγωγείο μέχρι και το γυμνάσιο, τα νέα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων».

Όπως αναφέρεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά την έναρξη του διδακτικού έτους (7 /9)  και το αργότερο έως 30 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού της σχολικής μονάδας, πραγματοποιείται ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για τον καθορισμό του ετήσιου σχεδίου δράσης της σχολικής μονάδας αναφορικά με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν τα αντίστοιχα σχέδια δράσης.

Τι είναι τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων»

Πρόκειται για προγράμματα υποχρεωτικών μαθημάτων που στόχο έχουν να καλλιεργήσουν σειρά δεξιοτήτων στους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων όπως:

 • Eθελοντισμό
 • Πρώτες βοήθειες
 • Περιβάλλον
 • Επιχειρηματικότητα
 • Σεξουαλική αγωγή κ.α.

Άλλες ενδεικτικές δραστηριότητες αποτελούν οι:

 • Κατασκευές
 • Παρουσιάσεις
 • Παιχνίδια
 • Δημιουργία παιχνιδιών
 • Θεατρικό παιχνίδι
 • Οργάνωση έρευνας ή συνέντευξης
 • Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό ραδιόφωνο ή στην εκπαιδευτική τηλεόραση
 • Εργαστηριακή δημιουργία εικονικής επιχείρησης
 • Γνωριμία και συνέντευξη με κάποιον επαγγελματία ή προσωπικότητα
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων

Η εκπόνηση του σχεδίου δράσης του τμήματος περιλαμβάνει υποχρεωτικά την υλοποίηση των τεσσάρων (4) Θεματικών Κύκλων με περιεχόμενο σταθμισμένο κατάλληλα ως προς την ηλικία των μαθητών/τριών και δύναται να περιλαμβάνει από 20 ως 28 εργαστήρια συνολικά, δηλαδή 5 έως 7 εβδομάδες ανά Θεματικό Κύκλο.

Η πιλοτική εφαρμογή θα συνοδεύεται από επιμορφωτικές δράσεις.

Πηγή: in.gr

 

 

 

 

v