Νομοσχέδιο για την παιδεία: το «νέο σχολείο» και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Νομοσχέδιο για την παιδεία: το «νέο σχολείο» και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής του από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής (με τις ψήφους της ΝΔ) έγινε το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει και τις νέες διατάξεις για την αξιολόγηση των καθηγητών.

Το νομοσχέδιο υπόσχεται μεγαλύτερη αυτονομία στις σχολικές μονάδες με τους εκπαιδευτικούς να μπορούν να αξιολογούν τους μαθητές όχι μόνο μέσω τεστ, αλλά και με εργασίες. Ταυτόχρονα, οι Σύλλογοι διδασκόντων θα έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν μέρος του αναλυτικού τους προγράμματος και αντικατάσταση του γνωστού σε όλους διαγωνίσματος με μία εργασία ή ομαδική παρουσίαση.

Προβλέπεται επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να επιλέγουν τη μορφή των δοκιμασιών αξιολόγησης κατά τη διάρκεια των τετραμήνων. Προβλέπεται μία υποχρεωτική τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης σε κάθε μάθημα, αλλά ο κάθε εκπαιδευτικός θα μπορεί να επιλέξει τη μορφή της, δηλαδή αν αυτή η αξιολόγηση θα γίνεται με ωριαίο διαγώνισμα, με κάποια συνθετική ή διαθεματική εργασία, με ομαδική εργασία.

Επίσης η αξιολόγηση θα γίνεται και μέσω της δοκιμασίας της «ανεστραμμένης τάξης» (flipped classroom), όπως ορίζεται διεθνώς. Ο μαθητής θα καλείται να επεξεργαστεί συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό και να παρουσιάσει ένα κομμάτι του μαθήματος της ημέρας στην τάξη.

Δίνεται η δυνατότητα χρήσης πολλαπλού βιβλίου από τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία, αλλά και ελευθερία στον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών κάθε τετράμηνο, πραγματοποίηση διαγνωστικών τεστ στην Στ΄ Δημοτικού και στην Γ΄ Γυμνασίου χωρίς να συνεκτιμάται ο βαθμός για τους μαθητές, προκειμένου να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος.

Παράλληλα, προβλέπεται και η αξιολόγηση εκπαιδευτικών με στόχο βελτιωτικό και χωρίς επιπτώσεις στην υπηρεσιακή τους ανέλιξη. Παρ’ όλ’ αυτά, η μη συμμετοχή ενός εκπαιδευτικού στη διαδικασία αξιολόγησης ορίζεται ως ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο, όπως προανήγγειλε η κ. Κεραμέως, θα τιμωρείται με «μη μισθολογική εξέλιξη και η παρακράτηση του μισθού για περίοδο έως και ενός μηνός».

Πηγή: protothema.gr

v