Μαθητές από την Αθήνα ταξιδεύουν στους Αρκιούς για να παρελάσουν με τον μοναδικό μαθητή του νησιού

Μαθητές από την Αθήνα ταξιδεύουν στους Αρκιούς για να παρελάσουν με τον μοναδικό μαθητή του νησιού

Ο Άγγελος Κουβαράς, ο μοναδικός μαθητής στο σχολείο των Αρκιών θα παρελάσει την 25η Μαρτίου, έχοντας στο πλευρό του μία τάξης ενός δημοτικού σχολείου από την Αθήνα και συγκεκριμένα από τη Βούλα.

Ο Άγγελος Κουβαράς, ο μοναδικός μαθητής στο σχολείο των Αρκιών θα παρελάσει την 25η Μαρτίου, έχοντας στο πλευρό του μία τάξης ενός δημοτικού σχολείου από την Αθήνα και συγκεκριμένα από τη Βούλα.

v