Οικογενειακά επιδόματα: Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Οικογενειακά επιδόματα: Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Οι περικοπές κοινωνικών παροχών είναι ανελέητες. Ωστόσο υπάρχουν –ακόμα- κάποια χρήματα που επιστρέφονται στον οικογενειακό κουμπαρά. Δείτε αν με τις νέες αλλαγές δικαιούστε κάποιο επίδομα.

 

Επίδομα τέκνων

Το νέο νομοσχέδιο, φέρνει αλλαγές και στα επιδόματα τέκνων.

Συγκεκριμένα, οικογένειες με δύο παιδιά και εισόδημα κάτω των 25.000 ευρώ ωφελούνται αλλά μειώνεται το επίδομα πολυτέκνων.

Οι οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά (οι οποίες φτάνουν τις 869.000 σύμφωνα με το υπουργείο οικονομικών) θα πάρουν για πρώτη φορά επίδομα.

Ωστόσο, με τις διατάξεις του νομοσχεδίου οι περίπου 150.000 πολύτεκνες οικογένειες που λάμβαναν μέχρι σήμερα πολυτεκνικό επίδομα 528 ευρώ το έτος ανά παιδί, θα λαμβάνουν 500 ευρώ ανά παιδί ως πολυτεκνικό επίδομα και επιπλέον 40 ευρώ το μήνα, ανά παιδί, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι 45.000 ευρώ.

Επίδομα θέρμανσης

 

Το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, ύψους 0,28 ευρώ ανά λίτρο κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης αφορά σε φυσικά πρόσωπα των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τα 25.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο και τα 35.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Ομοίως, για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται σε 38.000 ευρώ όταν υπάρχει ένα τέκνο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο.

Για τον καθορισμό του ύψους του επιδόματος λαμβάνεται υπόψιν η κλιματική ζώνη στην οποία διαμένει ο καθένας.

Δείτε περισσότερα εδώ

Επίσης, για την εξυπηρέτηση και πληροφόρησή σας σχετικά με το Επίδομα Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο: 210-480.3131 Εναλλακτικά επισκεφθείτε την ηλεκτρονική εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ.

Επίδομα λοχείας, τοκετού

 

Τα επιδόματα μητρότητας καταβάλλονται από το ΙΚΑ για 119 ημέρες (περιλαμβάνονται και οι αργίες), από τις οποίες, 56 ημέρες αντιστοιχούν στο διάστημα κυοφορίας και 63 στο διάστημα της λοχείας. Το ποσό υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου των αποδοχών των τριάντα τελευταίων ημερών ασφάλισης του προηγούμενου χρόνου.
Στο τέλος της λοχείας, καταβάλλεται και από τον ΟΑΕΔ ένα συμπληρωματικό ποσό, ούτως ώστε, για το διάστημα των 119 ημερών η εργαζόμενη μητέρα να συμπληρώσει το σύνολο των αποδοχών της.

Τα επιδόματα κυοφορίας και λοχείας χορηγούνται στην άμεσα ασφαλισμένη, εφόσον:

1. Έχει πραγματοποιήσει 200 τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης κατά τα δύο τελευταία χρόνια, τα προηγούμενα της πιθανής ημέρας τοκετού και

2. Δεν εργάζεται κατά το διάστημα της επιδότησης, δηλαδή 56 μέρες πριν τον τοκετό και 63 μέρες μετά.

Δείτε περισσότερα εδώ

Συμπληρωματικές Παροχές Μητρότητας ΟΑΕΔ

 

Καταβάλλεται σε ασφαλισμένες του Ι.Κ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (παρέχουν εξαρτημένη εργασία) από τον ΟΑΕΔ. Η καταβολή του γίνεται σε γυναίκες που εργάζονται κατά την έναρξη της αδείας κυοφορίας, μετά τον τοκετό και εφόσον εισπράξουν το επίδομα από το Ι.Κ.Α. για την αποχή από την εργασία λόγω κυοφορίας και λοχείας. Οι παροχές μητρότητας είναι ίσες με τη διαφορά που προκύπτει αν από τις αποδοχές που καταβάλλει ο Εργοδότης αφαιρεθεί το επίδομα που κατέβαλε το Ι.Κ.Α. για το ίδιο χρονικό διάστημα. Η προθεσμία για την υποβολή σχετικής αίτησης είναι τρεις μήνες από την ημερομηνία πληρωμής από το Ι.Κ.Α.

Δείτε περισσότερα εδώ

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

H υποβολή των αιτήσεων των φοιτητών στις Εφορίες για την καταβολή του φοιτητικού επιδόματος, ύψους 1.000 ευρώ, έχει ξεκινήσει και λήγει 31 Μαρτίου 2013.

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος είναι ο φοιτητής να είναι υπήκοος χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πληρώνει ενοίκιο σε πόλη άλλη από αυτήν της οικογένειάς του και στην οποία δεν ανήκει κάποια κατοικία στην οικογένεια και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Επίδομα ανεργίας

 

Το μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 360 ευρώ. Αν ο δικαιούχος άνεργος έχει προστατευόμενα μέλη οικογένειας το επίδομα προσαυξάνεται για καθένα από αυτά κατά 10%.

Για να εισπράξετε επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ:

• πρέπει να είστε μισθωτός και να έχει λήξει ή να έχει καταγγελθεί από τον εργοδότη (απόλυση) η σύμβαση εργασίας σας.
• να είστε ως εργαζόμενος ασφαλισμένος στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ
• να έχετε συμπληρώσει μέσα στο 14μηνο ή 12μηνο που προηγείται της αίτησής σας τον αριθμό των ημερομισθίων που προβλέπονται ανάλογα με το επάγγελμά σας.
• (από 01.01.2013) να μην έχετε επιδοτηθεί εντός της τετραετίας πριν την ένταξη στην επιδότηση πάνω από 450 ημέρες.

Το επίδομα ανεργίας, με τις νέες αλλαγές που ισχύουν από το νέο έτος, θα δίνεται σε όποιον έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας κατ' έτος στα δύο προηγούμενα χρόνια πριν την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου. Επίσης επίδομα ανεργίας παίρνει και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει 200 ημέρες εργασίας στα τελευταία δύο χρόνια πριν την απόλυσή του (χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου) από τις οποίες 80 ημέρες το λιγότερο σε κάθε χρόνο.

Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά, να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο πριν την απόλυσή του χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

v