Αυτοκίνητο

Ιταλία: υποχρεωτικός ο ειδικός συναγερμός στα αυτοκίνητα γονιών για να μην ξεχνούν μέσα παιδιά

Ο ειδικός συναγερμός έγινε υποχρεωτικός μετά τον θάνατο αρκετών μωρών που τα ξέχασαν στο αυτοκίνητο. Μήπως να το εφαρμόσουμε κι εδώ; 

v