Οι Έλληνες δεν κάνουν παιδιά εκτός γάμου

Οι Έλληνες δεν κάνουν παιδιά εκτός γάμου

Στην Ελλάδα εμφανίζονται τα χαμηλότερα -με διαφορά- ποσοστά γεννήσεων εκτός γάμου. Ωστόσο αυξάνονται τα διαζύγια και μειώνονται οι γάμοι, παρ'όλο που τα ποσοστά είναι υψηλά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, συνεχής αύξηση καταγράφεται στα διαζύγια και στις γεννήσεις παιδιών εκτός γάμου ενώ μειώνονται σημαντικά τα ποσοστά γάμων, όπως ανακοίνωσε η Eurostat.

Γενικά στοιχεία

Η τρέχουσα δημογραφική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζεται από συνεχόμενη αύξηση του πληθυσμού αλλά και γήρανσή του. Την 1η Ιανουαρίου 2012, ο πληθυσμός της Ε.Ε. υπολογίζεται σε 503,7 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 6% σε σύγκριση με το 1992.

Κατά την ίδια περίοδο, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω αυξήθηκε από 14% σε 18%. Όσον αφορά στην οικογενειακή κατάσταση, σημειώνονται λιγότεροι γάμοι, περισσότερα διαζύγια και αύξηση των παιδιών που γεννιούνται εκτός γάμου, όπως αναφέρει η Eurostat.

Γάμοι: Οι περισσότεροι γάμοι στην Κύπρο – Οι λιγότεροι στην Βουλγαρία

Το ποσοστό γάμων μειώνεται σταθερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Συγκεκριμένα από 6,3 γάμους στα 1000 άτομα το 1990 το ποσοστό βρίσκεται στο 5,2‰ το 2000 και στο 4,4‰ το 2010.

Αυτή η τάση συναντάται στις περισσότερες χώρες, αλλά όχι στην Κύπρο, που το 2011 κρατoύσε τα ηνία του θεσμού του γάμου με ποσοστό 7,3‰. Ακολουθούν Λιθουανία και Μάλτα ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά γάμων συναντώνται στην Βουλγαρία, τη Σλοβενία και το Λουξεμβούργο.

Στην Ελλάδα, το ποσοστό μειώθηκε από 5,8‰ το 1990 σε 4,5‰ το 2000 αλλά παρουσίασε ξανά αυξητική τάση, στο 4,9‰ το 2009. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η χώρα μας εξακολουθεί να παραμένει στην πρώτη 10άδα των χωρών με τα υψηλότερα ποσοστά γάμων (τουλάχιστον σύμφωνα με τα στοιχεία του 2009).

Διαζύγια: Τα υψηλότερα ποσοστά στη Λετονία – Τα χαμηλότερα στη Μάλτα

Την ίδια περίοδο τα διαζύγια στην Ε.Ε. έχουν αυξηθεί ελαφρώς. Το 1990, σημειώθηκαν 1,6 διαζύγια ανά 1.000 άτομα, ενώ το ποσοστό βρισκόταν στο 1,8‰ το 2000 και στο 1,9‰ το 2009.

Τα υψηλότερα ποσοστά διαζυγίων σημειώνονται στην Λετονία, με ποσοστό 4 διαζύγια ανά 1.000 άτομα ενώ τα λιγότερα στη Μάλτα με ποσοστό μόλις 0,1‰!

Στην Ελλάδα, το ποσοστό βρισκόταν στο 0,6‰ το 1990 και αυξήθηκε σε 1‰ το 2000 και σε 1,2‰ το 2011, χαμηλότερα δηλαδή από το μέσο όρο στην Ε.Ε. (1,9‰).

Γεννήσεις εκτός γάμου: Οι λιγότερες στην Ελλάδα – οι περισσότερες στην Εσθονία

Η φθίνουσα τάση στο ποσοστό γάμων αντανακλάται στην αύξηση των γεννήσεων παιδιών εκτός γάμου (χωρίς, δηλαδή, οι γονείς τους να έχουν παντρευτεί).

Το 1990, το 17% όλων των γεννήσεων στην Ε.Ε. ήταν εκτός γάμου, ποσοστό που αυξήθηκε σε 27% το 2000 και 40% το 2011.

Η πρακτική αυτή δεν φαίνεται να ακολουθείται από την Ελλάδα, που καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό.

Συγκεκριμένα, το 1990 τα μισά παιδιά γεννήθηκαν εκτός γάμου στην Σουηδία και τη Δανία ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά (2%) παρουσίαζε η Κύπρος, η Μάλτα και η Ελλάδα.

Το 2011 στην Ελλάδα παραμένουν χαμηλά τα ποσοστά και μάλιστα τα χαμηλότερα σε όλη την Ευρώπη των 27 (7%) και ακολουθεί η Κύπρος (17%) ενώ τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται σε Εσθονία (60%), Σλοβενία (57%), Βουλγαρία και Γαλλία (και οι δύο 56%).

 

v