Έμμηνος Ρύση

Όσα πρέπει να ξέρετε για την περίοδό σας. Ποιες είναι οι συνηθέστερες διαταραχές και πώς να αντιμετωπίσετε τον πόνο. Πώς να προετοιμάσετε την κόρη σας για την περίοδο. Τι συμβαίνει με την έμμηνο ρύση στην κλιμακτήριο, αλλά και τι πριν και μετά τον τοκετό.

Έσπασε το προφυλακτικό την 3η μέρα περιόδου. Να ανησυχώ για εγκυμοσύνη;

Έσπασε το προφυλακτικό την 3η μέρα περιόδου. Να ανησυχώ για εγκυμοσύνη;

Μπορώ να ξεκινήσω την αντισύλληψη 3 μέρες πριν την περίοδο;

Μπορώ να ξεκινήσω την αντισύλληψη 3 μέρες πριν από την περίοδο;

Τι να κάνω για να μην υποφέρω στην περίοδο;

Πονάω πολύ κάθε φορά που έχω περίοδο που κάνω μέχρι και εμετό!

Είναι φυσιολογικό να υπάρχει διαταραχή του κύκλου μετά από εξωσωματική;

Είναι φυσιολογικό να υπάρχει διαταραχή κύκλου μετά από εξωσωματική; Ευχαριστώ πολύ.

v