Κριός - Eβδομαδιαία Πρόβλεψη 23-29/11/2020

Ακόμα κι αν είστε εδώ, με το μυαλό σας είστε αλλού, εσείς που έχετε γεννηθεί το πρώτο δεκαήμερο. Αν σπουδάζετε έχετε επικεντρωθεί στη μελέτη. Είστε αισιόδοξοι και γενικά πιο “ανοιχτόμυαλοι” αυτό το διάστημα. Προσοχή σε οικονομικά θέματα που έχουν να κάνουν με τρίτους και δε με τα οικονομικά του/της συντρόφου.

Το δεύτερο δεκαήμερο θα έχει μια ουδέτερη εβδομάδα, όμως γραφειοκρατικά θέματα για οικονομικά προς τρίτους θα επιτευχθούν με ένα μυστικό τρόπο και τα αποτελέσματα θα είναι θετικά.

Όσοι έχετε γεννηθεί το τρίτο δεκαήμερο, οι υποθέσεις που έχουν να κάνουν με την κοινωνική σας καταξίωση αλλά και την καριέρα ωθούνται από μυστικές συζητήσεις και συναντήσεις. Ίσως να υπάρχουν οικονομικοί λόγοι και συμφέροντα τρίτων, που βοηθούν στην καριέρα, όμως να ξέρετε ότι για σας, όλη αυτή η κατάσταση αποτελεί ένα μυστήριο.

v